Caterina Figuerola

Caterina Figuerola

Arquitecta per l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona ETSAB-UPC. Co-fundadora de l’estudi d’arquitectura aq4 arquitectura i actualment amb despatx propi juntament amb Ibon Bilbao. La seva activitat professional es basa en el desenvolupament de concursos, projectes i direccions d’obra d’arquitectura en l’àmbit públic, principalment habitatge de protecció oficial i equipaments. Membre de l’àrea tècnica de la Fundació Habitat 3 Gestora d’ Habitatge social del Tercer Sector Social i participant de projectes pilot de desenvolupament social promoguts per diferents administracions. És representant del COAC com a membre de jurat en concursos públics i membre del Grup Obert d’Arquitectura i Educació