Namar Alimbau

Namar Alimbau

Estudiant de pedagogia a la Universitat Autònoma de Barcelona, amb participació en el grup d'investigació Projecte REFORMED i en el grup d'Educació i gènere de la mateixa. Coordinadora del Consell de l'Hàbitat Sa, Sostenible i Saludable. Responsable de comunicació i dinamització de la Fundació Hàbitat 8 Impuls. Feminista i defensora de la comunitat, l'art i l'espiritualitat com a eines de transformació social.